Grens

Grenspaal 124N

Grenspaal 124N
Afbeelding afkomstig van mclknight
Externe links
Kaart

Terug naar Grens:Grenspalen

Proces-verbal de 1843Article Quarante-Sixième.
Limite entre la commune d'Ohe et Laak (Pays-Bas) et celle d' Ophoven (Belgique).

La limite ne parcourt qu'une distance de 600 aunes (mêtres) environ, entre ces deux communes; elle rencontre aussitôt le vis-à-vis du point de contact, sur la rive droite, des communes Neerlandaises d'Ohe et Laak et de Stevensweert.

Article Quarante-Septième.
Limite entre la commune de Stevensweert (Pays-Bas) et celle d' Ophoven (Belgique).

La limite, continuant à descendre le thalweg de la Meuse, fait un coude vers l'Est et arrive bientôt en face du point, où se touchent, sur la rive gauche, les communes belges d'Ophoven et de Kessenich.

Article Quarante-huitième.
Limite entre la commune de Stevensweert (Pays-Bas) et celle de Kessenich (Belgique).

La limite, continuant à suivre le thalweg de la Meuse, tourne vers le Nord, passe devant la ville de Stevensweert, où elle coupe un passage d'eau pour les voitures, dont les abords seront indiqués, sur la rive droite par une borne et, sur la rive gauche, par une autre borne (n0. 124). Delà, la limite continue a suivre le thalweg de la Meuse et arrive bientôt en face du point où se touchent, sur la rive gauche, la commune de Kessenich (Belgique) et le territoire de Stevensweert.[1]
Proces-verbaal van 1843ARTIKEL 46.
Grens tussen de gemeenten Ophoven (België) en Ohe en Laak (Nederland).

De grens gaat slechts over een afstand van ongeveer 600 meter (ellen) tussen deze twee gemeenten; ze komt daarna tegenover het raakpunt, op de rechter oever, van de Nederlandse gemeenten Ohe en Laak en Stevensweert.


ARTIKEL 47.
Grens tussen de gemeenten Ophoven (België) en Stevensweert (Nederland).
De grens, die de thalweg van de Maas blijft volgen, maakt een bocht naar het oosten, en komt weldra tegenover het punt, waar op de linker oever de Belgische gemeenten Ophoven en Kessenich aan elkaar grenzen.


ARTIKEL 48.
Grens tussen de gemeenten Kessenich (België) en Stevensweert (Nederland).

De grens, die nog steeds de thalweg van de Maas blijft volgen, draait naar het noorden, gaat voor de stad Stevensweert langs, waar ze een veerdienst voor voertuigen kruist, waarvan de op- en afritten op de rechter oever door een grenspaal, en, op de linker oever door een andere grenspaal (No.124) worden aangegeven. Van daar blijft de grens de thalweg van de Maas volgen en komt weldra tegenover het punt waar op de linker oever de gemeente Kessenich (België) en het gebied van Stevensweert aan elkaar grenzen.[2]

Bronnen, noten en/of referenties:
  1. Informatie uit het franse proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen
  2. Informatie uit het, door Co Bieze, vertaalde proces verbaal van 1843 afkomstig van grenspalen