Gluren bij de buren ... Bocholt

17-07-2012 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
17-07-2012 19:00
St.-Laurentiuskerk, Kerkplein 1, Bocholt (B)
Gluren bij de buren ... Bocholt

Beschrijving

De gemeente Bocholt is gelegen aan de kanaalsplitsing van de Zuid- Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals. Een kleine gemeenschap in het noordelijk puntje van de Limburgse Kempen en grenzend aan Nederland. Bocholt bestaat uit vier parochies: Bocholt, Kaulille, Reppel en Lozen, maar we richten onze aandacht enkel op Bocholt zelf. De heerlijkheid Bocholt (tweede helft van de 12de eeuw) heette eerst ‘Bucolt’ wat beukenbos of beukenhout betekent. Bocholt behoorde tot 1365 bij het graafschap Loon en van 1365 tot 1789 bij het prinsbisdom Luik. Tot aan de Franse Revolutie resideerden de Heren van Bocholt op de ‘Damburg’, een versterkte herenhoeve in het centrum van de gemeente. Bocholt centraliseerde zich rond haar parochiekerk ‘St.-Laurentius’. Omstreeks 1231 liet de graaf van Loon de kerk in vroeggotische stijl optrekken. In de strijd tussen de graaf van Loon en de prinsbisschop van Luik werd zij voor het grootste gedeelte verwoest. De toren bleef overeind. In 1910 werd de kerk alom bekend door de torenverplaatsing. De Bocholtenaren waren verplicht hun kerk te vergroten wegens een enorme bevolkingstoename. De toren werd 9,4 meter verplaatst en deze gebeurtenis vormt een apart hoofdstuk in de plaatselijke geschiedschrijving. Sindsdien dragen de Bocholtenaren met fierheid de vleiende bijnaam ‘Torenkruiers’. - Na een welkomstwoord door burgemeester Jos Claessens en een korte historische inleiding door dhr. Wim Cuppens volgt een begeleide wandeling door het dorpscentrum van Bocholt.
- Bezoek aan de St.-Laurentiuskerk, met haar Maria-retabel en de torenverplaatsing.
- Bezoek aan het ‘Het Biotechnicum’. Deze “Landbouwschool Cornelius a Lapide” werd in 1923 gebouwd op grond van de vroegere hoeve Van den Steen (a Lapide), samen met de gelijknamige stoommelkerij aan de overzijde van de straat.
- Aandacht voor hoofdbibliotheek ‘De Priool’ en voor Brouwerij Martens en het Bocholter Brouwerijmuseum, dat met een oppervlakte van 4.000 m2 één van de grootste brouwerijmusea van Europa is. Grotere zomerevenementen in Bocholt:
- 24 juni Sint-Kristoffelbedevaart
- 28-29 juli Festiviteiten rond 850-jarig bestaan van Bocholt
- 9 september Open Monumentendag Vlaanderen
- 24 juni-30 september Vlaggententoonstelling St.-Laurentiuskerk
GRATIS toegankelijk. Dus iedereen is van harte uitgenodigd ! Meer informatie: 00 31 (0) 6 53 28 46 65