Gluren bij de buren... Geistingen

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
21-06-2011 19:00
St.-Lambertuskerk, Vroenhof, te Geistingen
In het kader van de succesvolle serie Gluren bij de buren... Geistingen
Geistingen heeft een oude geschiedenis. Reeds in de prehistorische en Keltische tijd woonden er mensen. Vondsten, gedaan bij de ontgrinding van de Steenberg en de Boterakker in 1997 wijzen daarop.

Plaatselijke benamingen als Vroenhof en Vissenakker zijn van Frankische oorsprong en duiden op het bestaan van het dorp in die tijd. Het lag aan de oude Romeinse heerbaan van Tongeren naar Nijmegen, dicht aan de Maas. Deze rivier heeft zich in de loop der tijden evenwel steeds meer naar het oosten verplaatst. De oude Maasarm liep via de Witbeek naar Kessenich en vormde de Horst van Geistingen.

Vanaf de 12de eeuw bestaan er bronnen waarin Geistingen als Westingue of Neder-Geistingen te boek staat. Het van latere datum daterende Ophoven werd Op-Geistingen genoemd.

In de Middeleeuwen hoorden Geistingen en Ophoven bij het noordelijk gelegen graafschap Horn. Na de onthoofding van de Hornse graaf Filips van Montmorency in 1568, werd het gebied onderdeel van het prinsbisdom Luik. De parochie, met als patroonheilige bisschop Sint-Lambertus, wordt reeds vermeld in 1178. Het huidige kerkgebouw is een neo-romaanse kerk.

Een bekende inwoner van Geistingen is geweest mgr. Martinus Rutten. Hij was van 1902 tot aan zijn overlijden in 1927 de eerste Vlaamse bisschop van het bisdom Luik. Tijdens ons bezoek krijgt de grafkapel van deze bisschop, alsook het zouavenraam in de kerk bijzondere aandacht.
1899 - Sint Lambertuskerk
Afbeelding afkomstig van Limburgse wikipedia
Tijdens onze rondgang wordt ook aandacht besteed aan het moderne irrigatieproject en andere bezienswaardigheden. Misschien weet u op het einde van deze langste dag van het jaar of Geistingen zijn bijnaam van Heilig Geistingen terecht verdient of verdiende in de periode van het Rijke Roomse Leven.

We starten om 19.00 uur in de St.-Lambertuskerk, Vroenhof, te Geistingen (gemeente Kinrooi). Na een welkomstwoord en een inleiding in de kerk door Thieu Wieërs, kenner van de geschiedenis van Geistingen bij uitstek, wordt een rondwandeling door het dorp gemaakt onder leiding van deskundige gidsen.

De wandeling wordt afgesloten in het Gemeenschapshuis, de vroegere gemeenteschool die de Geistingenaren in 1868 verkregen na een jarenlange harde strijd met de gemeente Ophoven. Aldaar kan onder het genot van een drankje nog worden nagenoten en naverteld over wat u allemaal gezien en gehoord hebt tijdens deze kennismaking met Geistingen.

Het belooft weer een mooie en interessante avond te worden. Belangstellenden zijn zoals steeds van harte welkom bij deze gratis toegankelijke activiteit in het kader van de Cultuurhistorische Zomer 2011. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten wordt overigens op prijs gesteld.