Gluren bij de Buren … Opoeteren

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
09-08-2016 19:00
St.-Dionysiuskerk Kerkplein 1, Opoeteren
Parkeersuggesties: plein aan de Schoolstraat en het Bosbessenpleintje (toegang via de Fortstraat). Parkeren is gratis.

Beschrijving

Opoeteren is sinds de fusie van 1977 een deelgemeente van Maaseik. Het is een typische beekdalnederzetting. Net zoals Neeroeteren dankt Opoeteren haar naam aan een van de beken die door beide deelgemeenten stroomt, namelijk de Oeter (officieel de Bosbeek) die ontspringt op het Kempens Plateau en afwatert naar de Maas. Opoeteren bestaat uit meerdere gehuchten en woonkernen waarvan het Dorp en Dorne de belangrijkste zijn. Dorne vormt zelfs een aparte parochie.
De oudste vermelding van Opoeteren vinden we in 1202. Oorspronkelijk behoorde Opoeteren tot de parochie van Dilsen, maar in de 12de eeuw werd, waarschijnlijk door de Graaf van Loon, een eigen parochiekerk gesticht: de Sint-Dionysiuskerk. In 1366 kwam Loon aan het Prinsbisdom Luik. In 1619 werden de heerlijke rechten door de prins-bisschop verleend aan Michael de Selys, die burgemeester was van Maastricht en reeds de Dornerschans bezat. Op de schans liet hij een kasteeltje bouwen, het Kasteel De Schans.
In 1636 werd Opoeteren geplunderd door troepen van Jan van Weert en in 1648 waren het Lotharingse troepen die de streek onveilig maakten. Bij de Slag van
Sint Dionysius
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
Sint-Nicolaasdag 1648, tegen de Lotharingse troepen, kwamen ook 16 inwoners van Opoeteren om het leven en werden er 18 gewond.
In de 18de eeuw waren het de Bokkenrijders die van zich deden spreken.
Samen met de molens (de Dorpermolen, Volmolen, Houbenmolen) zijn het Kasteel de Schans en de parochiekerk (herbouwd in neogotische stijl in 1905) de belangrijkste bezienswaardigheden. Ook de vallei van de Oeter, met een gevarieerd landschap van beemden, vijvers, heide en dennenbossen, verdient onze aandacht. Talrijke jeugdverenigingen weten een zomerkamp in deze rustige, ontspannende en groene omgeving in een van de vele goed uitgeruste bivakplaatsen te waarderen.

Externe Links