Gluren bij de Buren … Horn

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
28-06-2016 19:00
St. Martinuskerk te Horn Raadhuisplein 7, Horn
Afsluiting in Hotel-Restaurant de Abdij, Kerkpad 5
Parkeersuggestie: Sporthal Hornerhof, Rijksweg 7b, Van Horneplein, Hotel-Restaurant de Abdij, bij de Aldi, Dorpstraat 69. U kunt uw auto overal vrij parkeren.

Beschrijving

Horn ontleent zijn naam aan een uitstekende landpunt in het win-terbed van de Maas die tot in de Middeleeuwen op korte afstand van het huidige dorp stroomde. Een plaatselijke machthebber bouwde zijn huis op dit strategisch punt en noemde zich daar naar. De oudste van naam bekende heren van Horn stammen uit de 10de eeuw. Horn kent vondsten uit de steentijd en uit de Romeinse tijd. Bij de afbraak van de middeleeuwse kerk in 1813 zijn in de muren van de kerk twee Romeins-Keltische wijaltaren gevonden waarvan er één gewijd is aan Mars Halamardus. In Horn staat het stamslot van de Heren van Horn die later graven van Horn werden. Vanaf de 14de eeuw resideerden de graven voornamelijk in hun nieuwe kasteel in Weert. Na de ont-hoofding van de laatste kinderloze graaf van Horn nam de leenheer, de prins-bisschop van Luik, het graafschap over. 1600 - Kasteel Horn
Afbeelding afkomstig van Derode 3d
Horn ligt op een hoogte tussen drie oude Maasarmen die het dorp omsluiten. Er ontstond een kleine kern rond kasteel en kerk en de dichter bewoonde kern bij de Steegstraat, die liep van het laaggele-gen broek naar ‘de Heugde’ in de richting van de Mussenberg. Horn is van oudsher een boerengemeenschap met enkele grote boerderijen en vele kleine bedrijfjes van keuterboeren en huisjes van dagloners. Na de komst van de Fransen kwamen er twee molens en twee brou-werijen in het dorp. Aan het eind van de 19de eeuw kreeg Horn een coöperatieve melkfabriek: de Fuus.
De bezoekers van ‘Gluren bij de Buren’ maken kennis met de bouw-geschiedenis van het kasteel en ze horen in de ridderzaal meer over de familie Magnée die al meer dan tweehonderd jaar het kasteel be-woont. Bij de bijgebouwen wordt de historie van de heerlijkheid be-licht.
Ze zien de invloed van de oude Maasarm op het landschap. Bij het Raadhuisplein zien we hoe dit plein in de laatste honderd jaar is gegroeid van een smalle karaktervolle straat naar een smakeloze par-keerplaats met enkele karakteristieke gebouwen. Voor de gebruikelijke nazit zijn er op en in de buurt van het Raadhuis-plein voldoende terrassen aanwezig.