Gluren bij de Buren … Echt

26-07-2016 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
26-07-2016 19:00
St. Landricuskerk Vrijthof 2A, Echt
Parkeersuggesties: vlak bij de kerk aan het Vrijthof en langs de Diepstraat, alsmede op de Graaf en het Ursulinenplein is voldoende parkeergelegenheid aanwezig.

Beschrijving

Echt ligt in een oud Maasterrassenlandschap. De historie van de kern Echt gaat terug tot vóór de Romeinse Tijd. Uit dit en latere tijdperken, zoals de Merovingische en Frankische Tijd, alsmede de middeleeuwen zijn resten teruggevonden.
Voor het eerst wordt Echt vermeld in documenten uit het begin van de 10de eeuw. Later behoorde Echt bij het Graafschap Gelre (Over-kwartier). In de stedelijke bloeitijd werd Echt omringd door stads-grachten en een omwalling met drie poorten. Weer later worden onderwijs en industrie van belang voor de verdere ontwikkeling. Het statige stadhuis, aan de hand van architect J. Kayser uit de school van P. Cuypers, is hier een mooi voorbeeld van. Verder is er de buiten-plaats Verduynen. De vroegere bewoners, de familie Michiels van Verduynen, heeft op het Landricuskerkhof een eigen familiegraf.
Echt is ook lange tijd een belangrijk onderwijscentrum geweest. De zusters Ursulinen verzorgden onderwijs en hun kweekschool voor meisjes was van regionaal, zelfs landelijk belang. Het schoolgebouw werd gebouwd in de stijl van de Amsterdamse school en is nog in volle glorie te bezichtigen. De geestelijke macht is, naast de kloosters, vooral zichtbaar in de St. Landricuskerk, een laatgotische hallenkerk uit de 15de eeuw met glas-in-lood ramen van de Echter kunstenaars Jacq Verheijen en Hub Kurvers.
De industriële geschiedenis van Echt is van recenter datum en is mede een gevolg van de rijkdom aan
Oud gemeentehuis Echt
Afbeelding afkomstig van Het smalste stukje Nederland.


kleiafzettingen in de omgeving. De dakpannenfabriek De Valk, tot ca. 1970 actief, is hiervan de belangrijk-ste exponent geweest. Het als rijksmonument aangeduide complex is nog steeds beeldbepalend aanwezig. De economisch welvaart na 1900 is ook zichtbaar in de vele statige burgerwoningen in bijvoor-beeld de Bovenstestraat. Tijdens de wandeling zullen deze kenmer-kende gebouwen bekeken worden.