Gluren Bij De Buren… Weert-Wertha-Weegels

01-08-2017 19:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
01-08-2017 19:00
Fatima Huis, Coenraad Abelstraat 31a Weert
Parkeersuggestie: na 18.00 uur kunt u gratis parkeren in Weert. Dichtbij zijnde parkeerplaats (Beekpoort). De P&R aan de Parallelweg is een betaalde parkeerplaats (€ 1,28 per uur, dagtarief € 6,05)

Beschrijving

Tijd voor een avondje Fatima, de eerste uitbreidingsbuurt van Weert buiten de stadswallen, een volksbuurt opgezet volgens de Tuindorp gedachte.We besteden o.a. aandacht aan de buurtbewoners, de transformatie van de buurt, aan architect Pierre Weegels en we maken een uitloop naar Werthabier. Pierre Weegels (1904-1966) is een bekende Weerter architect die zich in de periode van wederopbouw na WOII heeft onderscheiden door toepassing van moderne vormen en samenwerking met beeldende kunstenaars. In zijn ontwikkeling richtte hij zich niet alleen op diverse soorten van bouw, uiteenlopend van woonhuizen tot kerken, maar ook op de toepassing van uiteenlo- pende moderne materialen, zoals beton, glas, staal en baksteen. In zijn woonhuizen, waarvan Weert er nog tientallen telt, zien we invloeden uit de Amsterdamse School, de Delftse School en Het Nieuwe Bouwen.
Een van Weegels’ bekendere werken is de monumentale Fatimakerk in Weert, het huidige Fatima Huis, met zijn fraaie waaiervorm, ronde klokkentoren en golvend tentdak. Kunstenaar Hugo Brouwer (1913-1986) heeft er de eerste abstracte glas-in-loodramen van Nederland vervaardigd, evenals het grootste marmeren wandmozaïek (255 m2).
Fatimahuis
Afbeelding afkomstig van weert-actueel
Een monu- mentaal glas-in-loodraam boven de ingang is van kunstenaar Charles Eyck (1897-1983)
en toont het Zonnewonder van de Mariaverschijning in het Portugese Fatima, dit jaar precies een eeuw geleden.
De Weerter Wandeling voert vanuit het Fatima Huis ook langs gerestaureerde vooroorlogse huurwoningen. en we werpen een blik op de te behouden mouttoren van de voormalige Wertha Brouwerij aan de Zuid-Willemsvaart. Aansluitend laven we onze dorst met het nieuwe Werthabier van De Stadsbrouwerij in de oude ‘Yzergietery’ aan de Parallelweg.
Wertha
Afbeelding afkomstig van b.verspagen