Excursie: naar kasteel Ooidonk Zottegem

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Donderdag
04-08-2016 07:30
Opstapplaatsen Ittervoorterweg 51 te Thorn (sportpark Ter Koel) en Kelvinstraat 1 te Weert (Kampershoek, Touringcarbedrijf Kupers)

Beschrijving

Het kasteel van Ooidonk is een prachtige waterburcht aan de Leie in Deinze bij Gent, die in de 16de eeuw behoorde tot het patrimonium van de familie de Montmorency-Nevele. In 1526 zou Filips van Mont-morency, de illustere graaf van Horn en heer van Weert, op het kasteel geboren zijn.
Oorspronkelijk opgericht als voorpost en verdedigingsbolwerk van de stad Gent aan de Leie, werd het kasteel tweemaal verwoest, een eerste maal door de laatste graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, en een tweede keer in 1579, ten tijde van de godsdiensttroebelen van de 16de eeuw.
De ruïne werd opgekocht door Maarten della Faille, en herbouwd in renaissancestijl. In 1864 kwam het kasteel in bezit van de familie ’t Kint de Roodenbeke, die het nu nog steeds bewoont.
Kasteel van Ooidonk
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
Zottegem. De Poort van de Vlaamse Ardennen. Dé Egmontstad. Ook daar staat een kasteel, dat teruggaat op een motte uit de 10de of 11de eeuw.
Egmontkasteel
Afbeelding afkomstig van belgiumview
Verwoest naar aanleiding van de slag bij Gavere in 1453, werd het kas-teel heropgebouwd tot een maison de plaisance, door Jacob II van Luxemburg-Fiennes, die er in 1516 aartshertog Karel van Oostenrijk te gast had. In het gevolg van de aartshertog bevond zich Jan IV, de graaf van Egmond, die nog hetzelfde jaar 1516 in het huwelijk trad met de dochter van Jacob, Francisca van Luxemburg.
Hun beroemde zoon Lamoraal zou tijdens de periodes dat hij aanwezig was in zijn gouvernement van Vlaanderen, in het kasteel verblijven.
De grafkelder en waarschijnlijk laatste rustplaats van de graaf.
Afbeelding afkomstig van nieuwsblad
Graaf Lamoraal van Egmont en zijn echtgenote, hertogin Sabina van Beieren, rusten bovendien in een crypte in de Zottegemse Kerk. Op het marktplein, onder de barokke toren van de Onze-Lieve-Vrouw He-melvaartkerk, prijkt het standbeeld van de graaf, ontworpen door de hof-beeldhouwer van koning Willem I.

Standbeeld graaf Egmont
Afbeelding afkomstig van Toerisme Oost-Vlaanderen

Programma:
07.30 vertrek vanaf parkeerplaats sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51 te Thorn.
07.45 vertrek in Weert vanaf Touringcarbedrijf Kupers, Kelvinstraat 1 (Kampershoek).
10.00 aankomst bij het Koetshuis van kasteel Ooidonk. (koffie met appelgebak)
11.00 rondleiding in en rond kasteel Ooidonk door professionele gidsen.
12.30 eenvoudige lunch in het Koetshuis (soep, broodjes en koffie)
13.30 vertrek naar Zottegem
14.00 aankomst in Zottegem en ontvangst door het gemeentebestuur in de Ridderzaal
14.30 cultuurhistorische zomerwandeling door Zottegem met bezoek aan het Archeologisch-park, Raadzaal en het unieke Stoomketelmuseum.
16.30 op eigen gelegenheid de stad bezoeken en eventueel te dineren.
17.00 Facultatief kan men mee naar een Biertasting met eenvoudige maaltijd in de Boembekemolen Deze prachtig gerenoveerde watermolen, ooit een bezitting van Lamoraal van Egmont, ligt het meest stroomopwaarts op de Zwalmbeek. De natuurbeweging Natuurpunt baat de molen uit als een uitvalsbasis voor het omliggende natuurgebied.

Maar op 4 augustus vergasten de groene jongens, samen met de lokale biervereniging Bles, ons op een proeverij van Zottegemse streekbieren, waaronder het huisbier, de Boembeke Luiwerk. En uiteraard krijgen we een eenvoudige avondmaaltijd voorgeschoteld.
19.00 vertrek uit Zottegem
21.00 aankomst in Weert
21.15 aankomst in Ittervoort.

Boembekemolen
Afbeelding afkomstig van GHK Land van Thorn
Kosten Leden, gezinsleden van het LGOG, vrienden van de Aldenborgh en leden van
GHK Land van Thorn € 62,= per persoon
Niet-leden: € 77,= per persoon

In de kosten zijn begrepen: buskosten + fooi chauffeur koffie met appelgebak in het Koetshuis van kasteel Ooidonk bezoek en gidsen kasteel Ooidonk eenvoudige lunch soep, luxe broodjes en koffie in het Koetshuis van kasteel Ooidonk ontvangst gemeentebestuur Zottegem in de Ridderzaal cultuurhistorische rondleiding door Zottegem

Niet inbegrepen is de biertasting en eenvoudige maaltijd in de Boembekemolen (€ 20).
Aanmelding: Aanmelding geschiedt door overmaking van het verschuldigde bedrag (in- of exclusief het bedrag voor de biertasting) voor vrijdag 21 juli a.s. op Rabobank-nummer NL31RABO0176968334 ten name van stichting De Aldenborgh te Weert onder vermelding van “ Zottegem + opstapplaats”. Wenst u deel te nemen aan de biertasting met eenvoudige maaltijd, dient u € 20 extra over te maken. Informatie: Deze activiteit is voorbereid door Peter Korten (06-53284665).

Van harte aanbevolen, zeker in het licht van het Van Hornejaar in 2018.