Excursie: Bezoek aan de tentoonstellingstrilogie Karel de Grote te Aken

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
11-08-2014 08:30
Bakkerij Snijders, Boekenderweg 2/A, te Thorn

Beschrijving

Met veel genoegen nodigen wij u hierbij uit tot deelname aan onze zomerexcursie naar Aken met bezoek aan de tentoonstellingstrilogie Karel de Grote op maandag 11 augustus a.s.

Als informatie moge het volgende dienen. Op zaterdag 28 januari 814 stierf Karel de Grote in zijn Akense palts “Aquispalatium”. Ter herdenking van zijn 1200ste sterfdag zijn er dit jaar tijdens de zomermaanden drie grote tentoonstellingen over deze belangrijke figuur in de geschiedenis van Europa. Ten tijde van zijn dood was Karel de Grote niet alleen koning van de Franken en Longobarden, maar ook keizer van het (West-)Romeinse Rijk.
Sinds 794 verbleef Karel de Grote permanent in Aken, waar hij om gezondheidsredenen veelvuldig gebruik maakte van de warmwaterbronnen. In die tijd liet hij deze verder uitbouwen tot één groot paleiscomplex. De politieke macht concentreerde zich op één plaats, in tegenstelling tot de reizende koningschappen van die tijd. Hier bevond zich bovendien een gedifferentieerde, multi-etnische hofhouding, die gekenmerkt werd door de aanwezigheid van geleerden uit alle delen van het Karolingisch rijk.
Nog op de dag van zijn dood werd Karel in de door hem gebouwde Mariakerk, de huidige Dom, bijgezet. Otto III liet het graf in het jaar 1000 openen en weer sluiten. In 1165 werd het lijk bij de viering van zijn heiligverklaring uit het graf gehaald en overgeplaatst naar een voorlopige reliekschrijn. In 1215 werd het lijk vervolgens naar de Karelschrijn verplaatst, die ook nu nog te bewonderen is. Karel werd gestileerd als het toonbeeld van een voor middeleeuwse begrippen heilige heerser. Zijn graf werd de plaats bij uitstek om deze belangrijke historische figuur te herdenken.
Op het moment van Karel de Grotes dood had het Frankische rijk – vooral door militaire expansie en onderwerping – zich enorm uitgebreid. Het strekte zich uit van de Elbe in het oosten tot aan de Pyreneeën in het westen, van de Noordzeekust tot aan het midden van Italië. Het rijk had diplomatieke betrekkingen met Byzantium en de Islamitische wereld, waardoor er nu in plaats van rijksdelingen, broederoorlogen en instabiliteit rust heerste. Een centralisatie van de heerschappij en hervormingen op gerechtelijk, economisch, religieus en cultureel gebied zouden de banden verder moeten aanhalen. Maar reeds met de generatie van de kleinzoon van Karel viel het rijk uiteen in kleine rijken en militaire bestuurlijke districten. De dood van Karel markeert in zoverre een historisch keerpunt van het streven naar het herstel van het Romeinse Rijk tot de ontwikkeling van iets nieuws, waaruit in de loop van de volgende eeuwen onder andere Frankrijk,
Duitsland, de Benelux-landen en Italië zouden ontstaan.
1200 jaar na Karels dood toont de tentoonstellingstrilogie historische en actuele dimensies van deze gebeurtenis. Onder de titel “Karel de Grote, Macht – Kunst – Schatten” zijn op 3 verschillende locaties binnen het gebied van de voormalige keizerlijke palts, te weten het Centre Charlemagne, het Rathaus en de Domschatzkammer, meesterwerken van de Karolingische hofateliers, unieke voorwerpen uit de middeleeuwse kerkschatten en een cultuurhistorisch overzicht over de machtscentra van Karel te zien. Het biedt een schitterende en brede blik op een Europese erfenis, die tot op de dag van vandaag een grote rol is blijven spelen.

Karels kunst – Centre Charlemagne De tentoonstelling in de wisseltentoonstellingsruimte van het nieuw gestichte Centre Charlemagne richt haar focus op de kuntgeschiedenis van de Karolingische tijd, vooral echter op kunstwerken, die gerekend worden tot de “Akense hofschool” van Karel de Grote. In de tentoonstelling zijn de in Europa verspreide, buitengewoon kostbare handschriften, ivoorsnijwerk en goudsmeedwerk uit de Akense ateleiers van Karel de Grote weer in Aken bijeengebracht. De presentatie richt zich op het effect van elk afzonderlijk werk, verbindt deze echter met geselecteerde referentie-objecten uit vroegere tijdperken en andere contemporaine stijlen.

Krönungssaal Rathaus
Afbeelding afkomstig van Martin Käske
Plaatsen van macht – Rathaus In de kroningszaal van het Rathaus vindt de wat oppervlakte betreft grootste bijzondere tentoonstelling plaats. Deze nodigt de bezoeker uit om meer te weten te komen van het leven aan het hof uit de Karolingische tijd en dat te beleven, toont de van burcht naar burcht reizende koning en legeraanvoerder en schetst aan de hand van archeologische en kunsthistorische bewijzen de materiële basis van zijn heerschappij. De tentoonstelling maakt tevens duidelijk, wat macht in de Karolingische tijd betekent en schetst de grenzen van de mythe van Karel de Grote, die van Aken tot heden toe een eersterangs Europese herinneringsplaats maakt.

Verloren schatten – Domschatzkammer De Akense domschat stamt voor wat betreft een aantal van zijn belangrijke stukken uit de tijd van Karel de Grote. Door de antieke Proserpinasarcofaag, waarin Karel op 28 januari 814 zou zijn bijgezet, is de kerkschat bovendien zeer nauw met de aanleiding van het Karelsjaar 2014 verbonden. Voor de duur van de tentoonstelling heeft de Domschatzkammer verloren gegane, sacrale kunstwerken naar Aken teruggehaald. De keuze van de tentoonstellingsstukken bestrijkt een periode tot aan de late middeleeuwen, heeft echter zijn ankerpunt in de Karolingische tijd met stukken, die al tot de kerkschat van Karel de Grote behoorden en zelfs uit zijn graf zouden stammen.

Karelschrijn in de Dom van Aken
Afbeelding afkomstig van dfkn.neuss

Overzicht van het programma
08.00 uur : Vertrek in Weert vanaf het St.-Jozefskerkplein (kerk Keent)
08.15 uur : Vertrek in Ell vanaf de parochiekerk aan de Niesstraat. (Auto’s kunnen geparkeerd worden op het tegenover de kerk gelegen Scheijmansplein)
08.30 uur : Vertrek in Thorn vanaf bakkerij Snijders, Boekenderweg 2/A. Auto’s kunnen geparkeerd worden bij Zaal “D’n Ingel”, Schoolstraat 20
09.30 uur : Aankomst in Aken, café-restaurant Elisenbrunnen, Friedrich-Wilhelmplatz 14, alwaar u koffie of thee met 2 belegde halve broodjes worden aangeboden en gelegenheid is voor een sanitaire pauze.
11.00 en 11.15 uur : Rondleiding tentoonstelling Karels Kunst in het nieuwe museum Centre Charlemagne onder leiding van 1 Nederlandstalige en 1 Duitstalige gids. (Duur 45 min.)
12.00 uur : Middagpauze. Vrije tijd om een hapje te eten in de Altstadt.
14.00 uur : Rondleiding tentoonstelling Plaatsen van macht in de Krönungssaal van het Rathaus onder leiding van 1 Nederlandstalige en 1 Duitstalige gids. (Duur 1 uur)
15.00 uur : Mogelijkheid tot bezoek op eigen gelegenheid van de tentoonstelling Verloren schatten in de Domschatzkammer.

Eveneens kunt u een bezoek brengen aan de Kaiserdom, na 25 jaar restauratie, volgens insiders de kathedraal met de mooiste binnenarchitectuur ten Noorden van de Alpen. Uiteraard kunt u ook ergens een hapje en/of drankje gaan nuttigen, Aken verder verkennen of shoppen.

18.00 uur : Vertrek uit Aken. Verzamelen op de uitstapplaats: Theaterstrasze.
19.00 uur : Aankomst in Thorn. De bus rijdt vervolgens via Ell (19.15 u.) naar Weert (19.30 u.)

Deelnamekosten en aanmelding voor deelname Om organisatorische redenen hebben wij het aantal deelnemers moeten beperken tot 50. Als deelnemersbijdrage wordt een bedrag van € 35,-- gevraagd van leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” en de leden van de “Aldenborgh” Weert en € 40,-- van niet-leden. In dit bedrag zijn begrepen de kosten van de bus, gidsen, koffie met broodjes bij aankomst in Aken, de prijs van een combikaart voor de drie tentoonstellingen en de fooi voor de buschauffeur. De aanmelding voor deelname aan de excursie dient te geschieden op één adres en wel bij de secretaris van de G.H.K. “Het Land van Thorn” Peter Roost, Daalakkerstraat 38, 6014 BE Ittervoort, tel. 0475-565132 of (op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 uur en 16.30 uur) 0475-399760. Schriftelijk kan ook via e-mailadres: peter.roost@ghklandvanthorn.nl De verschuldigde deelnemersbijdrage dient bij aanmelding gelijktijdig voldaan te worden door overschrijving op bankrekening IBAN NL75 RABO0151 0192 66 ten name van Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, onder vermelding van het aantal personen en de aantekening “Aken + opstapplaats”. Voor onze Belgische leden met hun introducés of overige geïnteresseerden staat de bankrekening bij de KBC ter beschikking, t.w. IBAN BE19 7352 1419 7812 ten name van G.H.K. “Het Land van Thorn”, te Ittervoort. Vol = vol. Bij overboeking hanteren we de volgorde van aanmelding. Gezien de belangstelling voor deelname aan deze excursie is omgaande aanmelding dus zeer aan te bevelen.

Mededeling van organisatorische aard Indien personen na aanmelding/betaling om de een af andere reden alsnog moeten afzien van deelname en de organisatie heeft geen deelnemers op de wachtlijst staan, dan dient degene die moet afhaken zelf voor een vervanger te zorgen. Teruggave van de deelnemersbijdrage is niet van toepassing.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Peter Roost, secretaris van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”.. (Zie telefoonnummer hierboven)

Wij wensen u thans reeds een prettige dag toe.