De kerstening langs de Maas en de middeleeuwse kerk in het Limburgse

26-11-2012 20:00Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
26-11-2012 20:00
Zaal D'n Ingel, Thorn
Lezing door dr. Régis Delahaye

Beschrijving

De lezing wordt verzorgd door de heer dr. Régis de la Haye (geboren 1945), wonende in Maastricht. Hij studeerde na Klein-Seminaire Ypelaar bij Breda, theologie en journalistiek in Frankrijk. Van 1970 tot 1979 was hij journalist bij La Dépêche du Midi. Verder studeerde hij theologie (hoofdvak kerkgeschiedenis) aan de Universiteit voor Theologie en Pastoraat te Heerlen, en promoveerde in 1995 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift Apogée de Moissac. L'abbaye clunisienne Saint-Pierre de Moissac à l'époque de la construction de son cloître et de son grand portail. Van 1980 tot 2010 was hij werkzaam als archivaris bij het Rijksarchief in Limburg, met het Gemeentearchief Maastricht opgegaan in het Regionaal Historisch Centrum Limburg. Sinds 1996 is hij docent kerkgeschiedenis en kunstgeschiedenis aan het Groot-Seminarie Rolduc en de andere opleidingen van het bisdom Roermond. In 1998 werd hij tot diaken gewijd en sindsdien is hij verbonden aan de Basiliek van Onze Lieve Vrouw ‘Sterre der Zee’ te Maastricht. Hij verricht ook onderzoek naar de liturgie in de kerken van Maastricht en omgeving, en werkt daartoe ook regelmatig samen met de Schola Maastricht. Vrijthof Maastricht Wat de lezing betreft ontvingen wij van de spreker de volgende toelichting. Limburg is niet altijd katholiek geweest. De kerstening was een langdurig proces, en de missionarissen hebben heel wat moeite gehad om onze voorouders tot het geloof te brengen. Al vanaf de 5de eeuw waren er christenen in Limburg en was Maastricht een bisschopsstad. Na de moord op bisschop Lambertus werd de bisschopszetel verplaatst naar Luik. Tot aan de oprichting van het bisdom Roermond in 1559 behoorde heel het huidige Limburg tot het bisdom Luik. Bevolkingsgroei, economische groei, stichtingen van kloosters, bouw van kerken maakten van de Middeleeuwen een bloeiperiode voor de kerk. Ons bisdom is ook van belang geweest voor de wereldkerk. Het feest van de Drieëenheid en het feest van Sacramentsdag zijn ontstaan in het bisdom Luik, en daarna door heel de Rooms-Katholieke kerk overgenomen.
Het belooft weer een interessante avond te worden en wij verwachten dan ook een grote opkomst. Leden van de G.H.K. “Het Land van Thorn” hebben vrije toegang, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van € 1,50.