Cursussen "Stamboomonderzoek en Oud-Schrift"

Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 08-09-2011
Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners en Oud-schrift (paleografie) voor beginners en gevorderden

Beschrijving

Bij voldoende deelname zullen vanaf oktober/november a.s. in het RHIDOC (Regionaal Historisch Informatie- en Documentatiecentrum), gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Thorn, Wijngaard 8, weer cursussen stamboomonderzoek en oud-schrift van start gaan.

A. Stamboomonderzoek (genealogie) voor beginners
De bedoeling van deze cursus is om personen die willen beginnen of pas begonnen zijn met stamboomonerzoek op weg te helpen in het moeilijke gebied tussen Weert – Roermond – Maaseik en omgeving. In dit gebied zijn immers niet alleen landsgrenzen verschoven, maar werden ook gemeentes en/of parochies verknipt. Fusies zijn geen probleem. Voor plaatsen verderaf zal alles iets minder concreet zijn, maar de te volgen weg zal ook daar getoond worden. Er zal over de landsgrenzen heen gekeken worden. Het is een cursus voor beginners, voor zoekers die de weg nog onvoldoende kennen of afgeschrikt worden door het onbekende. Hoe moet je beginnen? Kan je dat oud geschrift wel lezen? Moet je Latijn kennen of Frans? Welke fouten moet je vooral vermijden? Hoe moet je alles noteren? Voor de deelnemers zal een handleiding worden opgesteld. Let wel: het is geen cursus oud-schrift. Ervaren stamboomonderzoekers kunnen er nog weinig bijleren.

 
De cursus vindt plaats in de studiezaal van het RHIDOC. Deze plaats is vooral gekozen omdat er gewerkt kan worden met kopieën van registers van de burgerlijke stand, doop-, trouw- en overlijdensregisters van de parochies, bevolkingslijsten, ook wel genoemd de volkstellingen van de Fransen uit 1796, notariële akten, overdrachtsakten e.d. en processtukken van de schepenbanken van vóór 1800, een leuke historische en genealogische handbibliotheek, allerlei tijdschriften, enz.
Cursusleider is de heer Thieu Wieërs uit Geistingen, bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring “Het Land van Thorn”, die op het gebied van stamboomonderzoek en geschiedvorsing zijn sporen heeft verdiend.
De lessen ( 6 in aantal) worden gegeven op maandagmiddag van 13.45 uur tot circa 16.00 uur, op nog nader te bepalen data. Het cursusgeld bedraagt € 35,--, te voldoen tijdens de eerste bijeenkomst begin november a.s. In de studiezaal is plaats voor maximaal 10 personen. Het is daarom zaak dat eventuele liefhebbers voor de cursus zich zo spoedig mogelijk aanmelden bij de beheerder van het RHIDOC, Peter Roost, telefonisch bereikbaar onder nummer 0475-565132 of op dinsdag, woensdag en donderdag onder nummer 0475-399760 (RHIDOC). E-mailadres: Roost.jpg Verdere informatie kan ook bij hem ingewonnen worden.

 
B. Oud-schrift (paleografie) voor beginners en gevorderden
Steeds meer mensen krijgen interesse voor lokale/regionale geschiedenis en familiegeschiedenis. Wanneer het onderzoek zich uitstrekt over wat oudere archiefstukken blijkt dat kennis van oud-schrift hierbij onontbeerlijk is. Het lezen en begrijpen van dergelijke stukken vormt dan een probleem. Het RHIDOC heeft daarom besloten om, bij voldoende belangstelling, in oktober a.s. te starten met cursussen oud-schrift voor beginners en gevorderden.
In de beginnerscursus wordt aan de hand van fotokopieën van oude, handgeschreven teksten uit de periode van circa 1550 tot 1800 en afkomstig uit archieven van destijds functionerende instellingen in de regio, aandacht besteed aan zowel het oefenen in het lezen als begrijpen van de stukken. De cursisten krijgen daarom ook huiswerk op, waarbij men een of meerdere teksten thuis “ontcijfert” en uitschrijft.
In de gevorderdencursus worden moeilijker teksten aan de orde gesteld, waarbij ook teksten van Oost-Nederlandse en Duitse schrijfhand. Deze cursus moet dan ook gezien worden als een vervolgcursus op de beginnerscursus. Ook bij de gevorderdencursus krijgen de cursisten huiswerk op, waarbij verwacht wordt dat men een of meerdere teksten thuis “ontcijfert” en uitschrijft.

 
De lessen worden verzorgd door de heer Peter Roost, oud-gemeentearchivaris van Thorn en oud-streekarchivaris van Streekarchief Peelland in Deurne. De cursussen vinden plaats in de periode oktober 2011 – januari 2012 en bestaan voor zowel beginnerscursus als gevorderdencursus uit 12 lessen van 2 uur. Deze worden wekelijks (op dinsdag-, woensdag- of donderdagmorgen of -middag) gegeven in het voormalige gemeentehuis van Thorn, Wijngaard 8, op nog nader te bepalen data. Het cursusgeld bedraagt voor zowel beginnerscursus als gevorderdencursus € 75,--, waarin is inbegrepen de kosten van het oefenmateriaal en een syllabus voor de beginnerscursus, te voldoen bij de eerste bijeenkomst. Er kunnen 10 cursisten worden toegelaten.
Aanmelding dient te geschieden bij de cursusleider Peter Roost, telefonisch bereikbaar onder nummer 0475-565132 of op dinsdag, woensdag en donderdag onder nummer 0475-399760 (RHIDOC). E-mailadres: Roost.jpg Verdere informatie kan ook bij hem ingewonnen worden