Kroetwes

Kroetwes:Jaargang 17, nr. 03, September 2009:Heppeneert – visitaties - 7 september 1646, 6 mei 1711 en 23 oktober 1726