Zoeken

Zoeken op gedeeltes van woorden
Tho* : Alle woorden beginnend met
*orn : Alle woorden eindigend op
*thor* : Alle woorden bevattend

Publicaties

Opera Omnia III
DEEL III uitgave: 2005, 397 blz.

Inhoud:
- Zegels in het archief van de abdij Thorn. door Gerard Venner- De burcht van Kessenich herontdekt. door Tony Waegeman- Uit Luikse bron vernomen. door Jean Coenen- Loserhof in Baexem. Bijdrage tot de agrarische geschiedenis van Baexem en het Land van Thorn. door Raymond Driessen- De Van Pollarts tot Aldeneik. door Peter Geuskens- De architect M.J. Soiron en de abdijgebouwen van Thorn door Willy Keyser-Schuurman- De Brabantse revolutie en de eerste Oostenrijkse restauratie in Wessem (1789-1792) door Emile Haanen- Zwarte Coob opgeknoopt in Thorn. door Peter Geuskens- Wessem 1943-1944. Herinneringen van een onderduiker, een “ambtenaar” door Gé Raymakers- Cultuur coïncidenties in Midden-Limburg. door Rob Belemans- Pastoor Petrus Bruijns van Neeroeteren, als geldschieter en testamentmaker. Meer dan een eeuw lang verwante pastoors te Neeroeteren door Everd Cuppens
Redactie:
Hub Beurskens,
Mathieu Kunnen,
Peter Roost en
Thieu Wieërs

De Opera Omnia III bestellen?
Opera Omnia II
DEEL II uitgave: 1994, 296 blz.

Inhoud:
- Ansfried, graaf en bisschop. Een stand van zaken. door Bas Aarts
- Het Vijverbroek. Een te herwaarderen erfgoed van de Drie Eigen door Frans C.A.M. Parren
- Haegerhof te Geistingen (Kinrooi), zijn bewoners en zijn eigenaars door Thieu Wieërs
- Het gevecht aan het kanaal bij Osen op 6 december 1944. door Jan van der Steen
- Kermismoord te Panheel door Jan Coolen
- De burgemeesters- en secretariskwestie in Thorn. door Pierre Crasborn (+)
- Architect Caspar Franssen en zijn kerken in westelijk Midden-Limburg. door Antoine Jacobs
- Wessem, 10 mei 1940 door Toon Smeets
Redactie:
Jan Coolen en
Jac. Forschelen

De Opera Omnia II bestellen?
Opera Omnia I
DEEL I uitgave: 1990, 243 blz.
Inhoud:
- Economische, religieuze en politieke verwikkelingen in Wessem in de zestiende eeuw door J.G.C. Venner
- Neeritter en zijn schepenbank door A.M.L. Van Someren
- De armenzorg in Thorn in de negentiende eeuw. door Jac. Forschelen
- De afbouw van de grindwinning in Limburg. door René Walenbergh
- Abdis Gerberga en St.-Gislenus door Toon Brekelmans
- Een tumulteuze tijd in Baexem door Jan Berghs (+)
- Uit de geschiedenis van de Brigade-Piron. Aangevuld met de persoonlijke belevenissen van Arnold Corbeij tijdens de bevrijdingsperiode in 1944. door J. van der Steen
- Het Hunsels cultuurlandschap. Ruimtelijke ontwikkelingen bij de overgang van zelfvoorziening naar markteconomie door H. Heykers

- Notities over de bezitters van het kasteel Groot-Buggenum te Grathem door Bernard von Schwartzenberg

- Rondom de geallieerde aanval op de sluis van Panheel Dinsdag 14 november 1944, 16:15 uur. door Jan Berghs (+)

Redactie:
Pierre Crasborn,
Jan Hanssen,
Peter Roost en
Jac. Forschelen

De Opera Omnia I bestellen?

Begonnen als “Mededelingenblad” zonder specifieke naam, kreeg dit verenigingsorgaan van de G.H.K. “Het Land van Thorn” met ingang van jaargang 2, nummer 1 de naam “De Kroetwès”. Onder die naam verschijnt het blad tot op heden.
Gaandeweg evolueerde “De Kroetwès” van mededelingenblad naar een tijdschrift, met degelijke bijdragen, waarbij nagenoeg alle aspecten van het rijke geschied- en heemkundige palet aan bod komen.
Het drie keer per jaar verschijnend periodiek is een amalgaam van onderwerpen. Bijna elke aflevering bevat 64 pagina’s . Bij bijzondere aangelegenheden verschijnt er een thema-nummer zoals jaargang 12, nummer 3,
september 2004. En jaargang 15, nummer 2, september 2007 de molens in het kader van het molenjaar 2007.
De redactie bestaat medio december 2014 uit Jan Custers en Leo Peeters. Over een schriftelijke bijdrage van uw kant zouden zich de redactie en wellicht de lezers van “De Kroetwès” zeer zeker verheugen. Met name wanneer uw bijdrage fotomateriaal of andere illustraties bevat. Voor elke redactie toch een probleem, mochten we van collega-redacteuren vernemen.
Een abonnement op het tijdschrift kunt u aanvragen via de secretaris van de Kring. De adressen treft u op de “info-pagina” .

"De Kroetwès"

Jaargang 26, nr. 03, April 2018
Jaargang 26, nr. 02, April 2018
Jaargang 26, nr. 01, Januari 2018
Jaargang 25, nr. 03, oktober 2017
Jaargang 25, nr. 02, juni 2017
Jaargang 25, nr. 01, maart 2017
Jaargang 24, nr. 03, december 2016
Jaargang 24, nr. 02, oktober 2016
Jaargang 24, nr. 01, juni 2016
Jaargang 23, nr. 03, december 2015
Jaargang 23, nr. 02, september 2015
Jaargang 23, nr. 01, mei 2015
Jaargang 22, nr. 02, december 2014
Jaargang 22, nr. 01, augustus 2014
Jaargang 21, nr. 03, december 2013
Jaargang 21, nr. 02, juni 2013
Jaargang 21, nr. 01, februari 2013
Jaargang 20, nr. 03, september 2012
Jaargang 20, nr. 02, mei 2012
Jaargang 20, nr. 01, januari 2012
Jaargang 19, nr. 03, september 2011
Jaargang 19, nr. 02, mei 2011
Jaargang 19, nr. 01, januari 2011
Jaargang 18, nr. 03, September 2010
Jaargang 18, nr. 02, Mei 2010
Jaargang 18, nr. 01, Januari 2010
Jaargang 17, nr. 03, September 2009
Jaargang 17, nr. 02, Mei 2009
Jaargang 17, nr. 01, Januari 2009
Jaargang 16, nr. 03, September 2008
Jaargang 16, nr. 02, Mei 2008
Jaargang 16, nr. 01, Januari 2008
Jaargang 15, nr. 03, September 2007
Jaargang 15, nr. 02, Mei 2007
Jaargang 15, nr. 01, Januari 2007
Jaargang 14, nr. 03, September 2006
Jaargang 14, nr. 02, Mei 2006
Jaargang 14, nr. 01, Januari 2006
Jaargang 13, nr. 03, September 2005
Jaargang 13, nr. 02, Mei 2005
Jaargang 13, nr. 01, Januari 2005
Jaargang 12, nr. 03, September 2004
Jaargang 12, nr. 02, Mei 2004
Jaargang 12, nr. 01, Januari 2004
Jaargang 11, nr. 03, augustus 2003
Jaargang 11, nr. 02, April 2003
Jaargang 11, nr. 01, December 2002
Jaargang 10, nr. 03, augustus 2002
Jaargang 10, nr. 02, (zonder maand) 1996
Jaargang 10, nr. 01, (zonder maand) 1996
Jaargang 09, nr. 03, (zonder maand) 1995
Jaargang 09, nr. 02, (zonder maand) 1995
Jaargang 09, nr. 01, (zonder maand) 1995
Jaargang 08, nr. 03, (zonder maand) 1994
Jaargang 08, nr. 02, (zonder maand) 1994
Jaargang 08, nr. 01, (zonder maand) 1994
Jaargang 07, nr. 03, (zonder maand) 1993
Jaargang 07, nr. 02, (zonder maand) 1993
Jaargang 07, nr. 01, (zonder maand) 1993
Jaargang 06, nr. 03, (zonder maand) 1992
Jaargang 06, nr. 02, (zonder maand) 1992
Jaargang 06, nr. 01, September 1992
Jaargang 05, nr. 03, December 1991
Jaargang 05, nr. 02, Oktober 1991
Jaargang 04, nr. 03, December 1990
Jaargang 04, nr. 02, Oktober 1990
Jaargang 04, nr. 01, Juni 1990
Jaargang 03, nr. 02, December 1989
Jaargang 03, nr. 01, (zonder maand) 1989
Jaargang 02, nr. 02, December 1988
Jaargang 02, nr. 01, Juli 1988
Jaargang 01, nr. 03, December 1987
Jaargang 01, nr. 02, November 1987
Jaargang 01, nr. 01, Februari 1987

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire