Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
16-09-2017 08:00

Beschrijving

Kasteel-Raadhuis van Westerlo
Afbeelding afkomstig van mapio
Abdij van Tongerlo
Afbeelding afkomstig van thuis in brabant
Nadere beschrijving volgt...

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire