Doorlopende aanmelding als lid is mogelijk. Dat kan door overmaking van de contributie (momenteel € 20,-- per jaar) op:
bankrekening NL75 RABO 0151019266 ten name van de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn", Houtmortelstraat 7 6017 CM Thorn 00-31-(0)475 56 30 83 of
bankrekening NL08 INGB 0003988031 ten name van de Geschied- en Heemkundige Kring "Het land van Thorn", Houtmortelstraat 7 6017 CM Thorn 00-31-(0)475 56 30 83.

U kunt zich aanmelden door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen.
Wij zullen ook u graag als lid verwelkomen.

Aanmelden
*Voornaam
*Voorletters
*Naam
*Adres
*Postcode
*Land
Tel
Mobiel
*Email:
Opmerkingen
De met * gemerkte items zijn verplicht

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire