Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
29-10-2018 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door de heer Guus Janssen

Beschrijving

In 2004 eindigde Desiderius Erasmus op de vijfde plaats in de verkiezing van de grootste Nederlander, na (een omstreden eerste plaats voor) Pim Fortuyn, Willem van Oranje, Willem Drees en Antoni van Leeuwenhoek, maar vóór Johan Cruijff, Michiel de Ruyter, Anne Frank, Rembrandt van Rijn en Vincent van Gogh

Erasmus zelf zou er waarschijnlijk een satire over geschreven hebben.Het is jammer, dat we niet weten, waarom de Nederlanders deze grootse mensen bewonderden.

Voor Erasmus zou je kunnen kiezen, om wat hij ondanks zijn illegitieme geboorte op intellectueel en literair gebied heeft weten te bereiken. Door zijn omvangrijke minutieuze werk heeft hij via de drukpers vele authentieke geschriften van de oudheid en het christendom voor de mensen toegankelijk gemaakt.

Op een bewonderenswaardige wijze heeft hij een koppeling gelegd tussen de antieke schoonheid en de christelijke grondbeginselen. Met hem zouden we wel eens in dialoog willen.
Erasmus door Hans Holbein de Jonge
Afbeelding afkomstig van wikimedia
In de lezing willen we graag een beeld gegeven van leven en werken van Erasmus, die rond 1500 een brug geslagen heeft tussen humanisten in Italië en West-Europa. Van 1506 tot 1509 vertoefde deze befaamde Europeaan in Italië (Florence, Bologna, Turijn, Venetië) en op de terugweg naar Engeland concipieerde hij ter ere van zijn vriend Thomas More zijn beroemde Lof der Zotheid. Ook Erasmus’ relatie tot ons gewest zal worden aangestipt en we vragen speciaal aandacht voor het ten onrechte nauwelijks bekende Erasmushuis in Anderlecht, dat gebouwd is tussen 1450 en 1525. Het is ingericht met huisraad, schilderijen en boeken uit de tijd van Erasmus. Nabij ligt een kruidentuin en een filosofentuin, gebaseerd op in het werk van Erasmus vermelde kruiden en planten en wijsheden uit zijn ‘Religieus Banket’ en 'Adagia'.

Drs. A.M.P.P. Janssen (Guus), geboren te Heerlen (1957), is opgegroeid in Papenhoven en woonachtig in Sittard. Hij studeerde Klassieke Taal- en Letterkunde aan de KU Nijmegen en is sinds 1978 als docent Klassieken verbonden aan het gymnasium van Trevianum Sittard. Hij publiceerde over de regionale historie, met een bijzondere belangstelling voor kerkgeschiedenis en bronnen-publicatie.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire