Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
26-03-2018 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door de heer Ad Rooms

Beschrijving

Over de inleider:
Ad Rooms is journalist, auteur en spreker. Hij werd geboren in Kruisland en groeide op in een katholiek gezin. Hij bezocht de katholieke jongensschool in zijn geboortedorp en ging na de lagere school naar de MULO van de broeders, van Saint-Louis in Oudenbosch en vervolgens de HBS. Hij trad vervolgens in dienst als leerling-journalist bij het toenmalige Brabants Nieuwsblad. Hij leerde alle facetten van het vak, kwam later in leidinggevende functie terecht en was de laatste hoofdredacteur van de krant. Sinds 1995 schrijft Ad rooms over het Rijke Roomse leven.
Afbeelding afkomstig van Ad Rooms Over de lezing:
Ad Rooms vertelt waarom hij is gaan schrijven over die katholieke tijden van weleer, waar dat allemaal toe geleid heeft en hij neemt de luisteraars aan de hand van een aantal onderwerpen mee terug naar de tijd van toen. Hij vertelt een verhaal met een lach en een traan.

Onderwerpen die de revue passeren zijn: de catechismus, een aantal heiligen, de vastentijd, het leven van misdienaars, begraven worden in ongewijde aarde, de gebruiken rond trouw en huwelijk, engelen en nog veel andere onderwerpen. Ad Rooms was al te gast bij veel geschiedkundige en heemkundekringen en tal van andere verenigingen. Zijn boeiende vertelwijze staat garant voor een avond vol herkenning, humor en nostalgie.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire