Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Maandag
24-09-2018 20:00
Zaal “Aod Thoear”, Steegputstraat 4, te Thorn
door de heer Sander Wassing

Beschrijving

In 2016 was het 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm losbarstte en anno 2018 is het 450 jaar geleden dat de Tachtigjarige Oorlog begon. Vanaf 1568 was Alva’s Raad van Beroerten bezig met het opsporen en berechten van beeldenstormers en andere rebellen tegen koning Filips II. Niet minder dan 12.000 personen werden berecht voor deze speciale rechtbank. Ook inwoners van Wessem werden getroffen. Bierbrouwer Jan Joosten en akkerbouwer Derick Schrijvers zaten gevangen op het kasteel van Weert en vertelden voor de Raad van Beroerten hun verhaal. In de zomer en herfst van 1566 bereikten hoog opgelopen spanningen in de Nederlanden een kookpunt. Een explosieve mix van religieuze, sociale en economische onrust begon te gisten. Op 18 augustus 1566 vond er nabij Maastricht een hagenpreek plaats waar vele inwoners uit de stad en omgeving op afkwamen. Evenmin kon men iets beginnen tegen de Beeldenstorm die zich vanaf 10 augustus 1566 overal in de Nederlanden voltrok. Voor de inwoners van het Land van Thorn was de onrust niet ver weg. In Weert sloegen tientallen burgers Onthoofding van Egmond en Horne in 1568 door Frans Hogenberg
Afbeelding afkomstig van het Rijksmuseum
toe op 27 en 29 augustus. Zij richtten vernielingen aan in het Minderbroeders-Observantenklooster op de Biest, in het klooster Maria-Wijngaard en in de parochiekerk Sint-Martinus. In september greep een harde kern van calvinistisch gezinde personen de macht in Roermond. Op 25 september braken zij met breekijzers de Sint-Christoffelkerk open. Het bleek een voorbode van de beeldenstorm die plaatsvond in de nacht van 4 op 5 oktober.
Een reactie van koning Filips II bleef niet uit: hij stuurde zijn belangrijkste generaal, de hertog van Alva, met een leger om orde op zaken te stellen. Hoe liep het met de gevangengenomen inwoners van Wessem af? Welke namen noemden zij? Hoe zit het met een afvallige pastoor uit Wessem die in de verhoren opduikt? Tijdens de lezing komen deze en andere vragen uitgebreid aan de orde.
Over de inleider:
Jaren geleden besloot Sander Wassing de studierichting te volgen waar zijn hart naar uitgaat: geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Tijdens zijn studie specialiseerde hij zich in de geschiedenis van de Nederlanden gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Zijn scriptie schreef hij over de Beeldenstorm (1566) en Alva’ s Raad van Beroerten.
Sinds augustus 2013 is hij afgestudeerd en sindsdien is hij werkzaam als freelance historicus. Hij organiseert lezingen, schrijft artikelen, verzorgt gastlessen op scholen, is werkzaam als stadsgids in Leiden en verricht archiefonderzoek. Daarnaast is hij als conservator verbonden aan de Stichting Historisch Museum Hazerswoude. In de lezingen die hij verzorgt, spitst hij het onderwerp, waarover hij vertelt, toe op de lokale en regionale geschiedenis.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire