Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Dinsdag
24-07-2018 19:00
St. Amelbergabasiliek, Salvatorplein 10 te Susteren
Parkeren kan op het Salvatorplein naast de basiliek.
Verder op loopafstand zijn er parkeergelegenheden op het
Wigibaldplein (Supermarkt Plus) en het Raadhuisplein.

Beschrijving

Het eerste dat velen te binnen schiet, als je spreekt over een bezoek aan Susteren is ongetwijfeld de H. Amelbergabasiliek, een van de oud- ste kerken van Nederland. Deze kerk neemt nu eenmaal een promi- nente plaats in als het gaat om de historie en geschiedenis van eeuwenoude Suestra,gelegen nabij de Rode Beek.Toch heeft de oude kern een rijke en boeiende historie. Legio verhalen zijn historisch ver- antwoord, andere komen voort uit overlevering van generatie op ge- neratie. Waarheid en fictie vermengd.

“Gluren bij de buren...Susteren” neemt u mee naar een aantal mar- kante plekken die interessant zijn om bij stil te staan: uiteraard de Basiliek, maar daarnaast de Sjtadsmeule, de Gildeman, de Aw Mert, de Feurtherpoort, het kerkhof en de nabijgelegen Rode Beek. Sluit uw ogen, luister naar de verhalen en reis mee terug in de tijd. Alle plaatsen en hun verhalen staan op zichzelf en toch zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden.

In 714 werd door Pepijn van Herstal een abdij gesticht in Susteren, door het domein bij de beek Suestra te schenken aan Willibord. De abdij werd eerst bewoond door monniken en vanaf de late 9de eeuw door nonnen. In de 13e eeuw werd het een stift voor adellijke stiftdames. In de Franse tijd werd het klooster gesloten en kort daarna afgebroken. De huidige Sint Amelbergabasiliek gaat terug op de latere romaanse kerk van deze abdij. In 900 werd koning Zwentibold hier begraven. Ook andere heili- gen vonden hier in Susteren hun laatste rustplaats.
St. Amelbergabasiliek
Afbeelding afkomstig van Wikipedia

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire