Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 10-09-2016


De Werkgroep Thoears Woeardebook presenteerde onlangs het door haar voorbereide, gesproken via het internet toegankelijke dialectwoordenboek. Op deze wijze uitgegeven - voor zover valt na te gaan - nationaal en internationaal de eerste in zijn soort!

Voor nadere informatie over het Thoears Woeardebook en het Thoears op deze website zie hier

Dialectwoordenboeken, we kennen ze al vele jaren lang in meer dan één vorm en uitvoering. Gestencild, geprint, gedrukt in zwart/wit al dan niet met steunkleur en in allerlei manieren gebonden. Intussen zijn er ook al weer geruime tijd woordenboeken digitaal beschikbaar op cd en/of makkelijk benaderbaar via het internet. Eén vorm ontbrak echter nog, die van het gesproken woordenboek dat via het internet te raadplegen is.

Het dialect van Thorn heeft met het eerste gesproken dialectwoordenboek op de website Limburgse (gesproken) woordenboeken een primeur.

De nieuwe website biedt aan Limburgse woordenboekmakers de mogelijkheid om hun dialectwoordenschat in geschreven én gesproken vorm voor een groot publiek toegankelijk te maken. De website www.limburgsewoordenboeken.nl is een initiatief van de provinciale streektaalfunctionaris en de Raod veur ’t Limburgs, in samenwerking met de Werkgroep Thoears Woeardebook, het Huis voor de Kunsten Limburg en Veldeke-Limburg en wordt mogelijk gemaakt met steun van de Provincie Limburg.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire