De Lage landen in de 16de en 17de eeuw.
Kaart afkomstig van Wikipedia (Nederlands)
1400-1850 Drie Eyghen.
Afbeelding afkomstig van Wikipedia
De verdeling van het grondgebied van Thorn, Horne, Gelder en Kessenich tot 1795
Kaart afkomstig van Wikipedia (Nederlands)

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire