Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn"Zaterdag
08-09-2018 08:00
Vertrek in Thorn vanaf de parkeerplaats bij sportpark Ter Koel, Ittervoorterweg 51

Beschrijving

Leuven bevindt zich in de provincie Vlaams-Brabant, in het Nederlandstalig deel van België. De geschiedenis van Leuven begint ongeveer 130.000 jaar voor Christus. Gebruikte vuurstenen die bij opgravingen gevonden zijn laten zien dat er toen al mensen waren in de buurt van Leuven. De Nerviërs en de Eburonen vertoefden eeuwenland in de Leuvense regio.

Omstreeks het jaar 58 voor Chr. veroverde Julius Caesar Gallië. Hij roeide de stam van de Eburonen volledig uit. Tijdens opgravingen zijn overblijfselen teruggevonden van Romeinse villa’s uit de tweede helft van de eerste eeuw na Christus.

Pas in 884 is er in geschriften voor de eerste keer sprake van Leuven (Lovanium) Het zou nog lang duren voordat deze kleine nederzetting zou uitgroeien tot een van de belangrijkste steden van Brabant. Lovanium betekent “snel stromend water” en verwijst naar een klein beekje ten zuiden van het huidige stadscentrum.

Graaf Lambert met de baard is van grote betekenis geweest voor Leuven. Hij vestigde zich aan het einde van de 11de eeuw op een eiland in de rivier de Dijle. In het begin van de 12de eeuw maakte een van zijn opvolgers Leuven tot hoofdstad van het hertogdom Brabant.

Omdat Leuven gunstig gelegen was aan de oevers van de
Dijle en aan de weg naar Brugge en Keulen, nam het economisch en politiek belang van de stad gaandeweg toe. Om de stad beter te beschermen verving men omstreeks 1160 de oude feodale versterking door een stenen ringmuur, waarvan enkele delen bewaard zijn gebleven.

Stadhuis op de Grote Markt Leuven
Afbeelding afkomstig van Marcella Molenaar
Stadhuis op de Grote Markt

In de 12de en 13de eeuw kreeg de stad een passende handelsinfastructuur: vishal, broodhuis, vleeshuis en graanhal. Van grote betekenis voor de verdere ontwikkeling was de stichting van de universiteit in 1425 door hertog Jan IV na goedkeurig door de Paus. Oorspronkelijk waren er 4 faculteiten: kerkelijk recht, burgerlijk recht, kunsten en geneeskunde. Door de vele buitenlandse studenten kreeg de universiteit een internationaal karakter dat ze nooit meer zou verliezen. De universiteit kende onder haar gelederen beroemde figuren als de later Paus Adrianus VI, Erasmus en taalgeleerde Justus Lipsius.

In architectonisch opzicht was de Bourgondische 15de eeuw een glansperiode voor Leuven: het stadhuis, het Tafelrond en Sint Pieterskerk zijn in deze periode gebouwd. De verbetering van de steenwegen maakte van Leuven een centrum van doorvoerverkeer van Oostende naar Duitsland.

Leuven werd zwaar geteisterd tijdens de 2 wereldoorlogen. Gelukkig bleven heel wat oude stadsdelen bewaard. In 1968 is de universiteit opgesplitst in een Nederlandse Katholieke Universiteit Leuven en een Franstalige Université Catholique de Louvain. In Leuven bevindt zich de modernste bierbrouwerij van België, tevens de op één na grootste ter wereld.
De abdij van Park Heverlee

In het jaar 1129-1130 zond de abt van Laon op verzoek van Godfried met de Baard enkele norbertijnen naar Heverlee. Ze kregen er het jachtpark van de hertog ter beschikking. De abdij kreeg daarom de naam ‘Abdij van Park’. Conform het ideaal van ordestichter Norbertus

Abdij van 't Park: Provisorenhuis
Afbeelding afkomstig van Wikimedia
stortten de discipelen zich op hun leven van contemplatie, apostolaat, armoede en landontginning.

Al in 1154 bezat de jonge gemeenschap meer dan 350 ha bos, landerijen en weiden in een dozijn Brabantse dorpen. In de prille beginperiode werden de kanunniken vergezeld van zusters-kanunniken, weliswaar in een strikt gescheiden systeem. De abdij verloor niet veel later haar statuut als dubbelklooster.

In de periode 1719-1730 kreeg de abdij haar huidige gezicht. In 1797 viel het doek over de Abdij. De Franse Revolutionairen schaften alle kloosters en abdijen af. De parkabdij werd gesloten, haar bewoners verdreven en haar goederen en gebouwen geconfisqueerd door de overheid.

Dankzij een stroman slaagden de kanunniken erin om hun abdij met omliggende gronden terug te kopen. Het duurde uiteindelijk tot 1836 vooraleer de overlevende kanunniken de abdij konden heroprichten. Herstel kwam er pas in de tweede helft van de 19de eeuw. De twintigste eeuw bracht een periode van nieuwe bloei. De abdij is een van de grootste van België.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire