Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 26-07-2014
In het kader van de herdenking 70 jaar bevrijding van Thorn

In het kader van de herdenking van de bevrijding van Thorn, 70 jaar geleden, zal in september a.s. zal een nieuw boek verschijnen, dat betrekking heeft op die periode. Het is getiteld "Na de bevrijding begon de oorlog pas echt", en wordt uitgegeven door de Stichting Herdenking Bevrijding Thorn. In bijgevoegde flyer treft u meer informatie aan. Als G.H.K. hebben wij een aantal exemplaren van het boek besteld, die wij bereid zijn om door te verkopen aan onze leden voor de intekenprijs van € 17,50 excl. porto- en verzendkosten. Mocht u geïnteresseerd zijn dan kunt u uw bestelling plaatsen via het e-mailadres: peter.roost@ghklandvanthorn.nl Daarna ontvangt u een bevestiging en verdere informatie over het te betalen bedrag en het voor de overschrijving te gebruiken bankrekeningnummer.

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire