Terug naar Geschied- en heemkundige kring "Het Land van Thorn" 02-06-2014
Complete beschrijving

BeschrijvingOnder het menu Locaties is de keuze Grenspalen opgenomen. Hier is de volledige beschrijving van alle grenspalen en tussenstenen van 1843 in het Het land van Thorn te vinden.
Dankzij de website Grenspalen beschikken we over het franse proces verbaal uit 1843 en de bijbehorende nederlandse vertaling. Per grenspaal/tussensteen is de beschrijving uit het franse proces verbaal overgenomen met de bijbehorende nederlandse vertaling.
De gebruikte afbeeldingen zijn afkomstig van Walter, Krijg00, M Mclknight en andere.

 
Verzoek We zijn nog opzoek naar de volgende zaken:
- Historische afbeeldingen : Deze afbeeldingen kunnen gemaild worden aan Adm.png. Liefst voorzien van een zo nauwkeurig mogelijke datering. In principe vermelden we van wie de afbeelding afkomstig is. Indien dit niet gewenst is dit even vermelden
- Tussensteen 138-C heeft geen afbeelding. Indien U beschikt over een afbeelding en deze ter beschikking wilt stellen. Deze dan mailen aan Adm.png.
- Geografische coordinaten zijn voor de meeste grenspalen en tussenstenen niet geferifieerd. Als iemand beschikt over de correcte geografische coordinaten deze dan mailen aan Adm.png.

 

Op- en aanmerkingen sturen aan ghk@ghklandvanthorn.nl Translate/übersetzen/traduire